Han Berghuis

Supervisie, onderzoek en opleiding in persoonlijkheidsdiagnostiek

Opleiding & cursussen

Ik verzorg onderwijs op het gebied van psychodiagnostiek, persoonlijkheidsdiagnostiek, het Alternatief DSM-5 model voor persoonlijkheidsstoornissen bij verschillend postdoctorale opleidingen (RINO-Zuid, RCSW, RINO Groep, RINO Amsterdam).

Daarnaast geef ik met regelmaat cursussen of workshops over deze onderwerpen. Deze cursussen of workshops kunnen ook incompany worden aangeboden. Over de specifieke inhoud en lengte van de incompany cursussen of workshops is vooraf overleg tussen de betrokken instelling en mij. Doelgroepen zijn GGZ-professionals die werkzaam zijn t.b.v. (psycho)diagnostiek: psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, pdw-ers.

Een of tweemaal per jaar verzorg ik bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie de cursus "Integratieve persoonlijkheidsdiagnostiek en indicatiestelling voor de psychotherapeutische behandelpraktijk", samen met dr. T. Ingenhoven, psychiater. https://www.psychotherapie.nl/over-de-nvp/nvp-academy

Voor een incompanycursus over de STiP 5.1. kun je contact opnemen via berghuishan@gmail.com. Deze cursus bestaat in principe uit 2 dagdelen en is de basiscursus voor de STiP 5.1. Na deze cursus ben je in staat om de STiP 5.1. zelfstandig af te nemen. Acreditatie voor de cursus is mogelijk. De cursus staat open voor academisch geschoolde GGZ-professionals, tenzij anders afgesproken.