Publicaties

 1. Berghuis, H. (2007). Classificatie van persoonlijkheidsstoornissen: naar een algemene ernstdimensie In: R. Verheul & J.H. Kamphuis (Eds). De toekomst van persoonlijkheidsstoornissen. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
 2. Berghuis, H. (2007). General Assessment of Personality Disorder (GAPD). Versie 2007. Amersfoort: Symfora groep.
 3. Berghuis, H. (2014). General Assessment of Personality Disorder (GAPD). 83-item versie juli 2014. Tiel: Pro Persona.
 4. Berghuis, H. (2014). General Personality Disorder. A study into the core components of personality pathology. Thesis. Ridderkerk: Ridderprint BV.
 5. Berghuis, H. (2014). The Semi-structured interview for Personality Functioning DSM-5 (STiP): A Dutch interview for the assessment of DSM-5 levels of personality dysfunction. ESSPD Newsletter, 1, 4-6.
 6. Berghuis, H. (2015). GAPD. Voorlopige handleiding voor de Nederlandse versie. Tiel: Pro Persona.
 7. Berghuis, H. (2018). Multiconceptuele en multimethodische persoonlijkheidsdiagnostiek. GZ-Psychologie, 1, 17-21.
 8. Berghuis, H., Bandell, C, & Krueger, R.F. (2021) . Predicting dropout using DSM-5 section II personality disorders, and DSM-5 section III personality traits, in a (day)clinical sample of personality disorders. Personality Disorders: Theory, Research and Treatment, 12, 4, 331-338. https://doi.org/10.1037/per0000429
 9. Berghuis, H., Franken, K., & van der Heijden, P.T. (2020). Diagnostiek. In: Verbraak, M., Visser, S. & Bouma, T. Handboek voor gz-psychologen. Amsterdam: Boom.
 10. Berghuis, H., & Ingenhoven, T.J.M. (2015). Het Alternatief DSM-5-model voor persoonlijkheidsstoornissen. Psy-Xpert,1 12-18.
 11. Berghuis, H., Ingenhoven, T.J.M, van der Heijden, P. T., & Schotte, C.K.W. (2019. Assessment of pathological traits in the DSM-5 personality disorders by the DAPP-BQ: how do these traits relate to the six personality disorder types retained for the Alternative model. Journal of Personality Disorders, 33, 49-70.
 12. Berghuis, H., Kamphuis, J.H., Boedijn, G., & Verheul., R. (2009). Psychometric Properties and Validity of the Dutch Inventory of Personality Organization (IPO-NL). Bulletin of the Menninger Clinic, 73, 44-60.
 13. Berghuis, H., Kamphuis, J.H., & Verheul., R. (2012). Core features of personality disorder: differentiating general personality dysfunctioning from personality traits. Journal of Personality Disorders, 26, 704-716.
 14. Berghuis, H., Kamphuis, J.H., Verheul., R, Larstone, R., & Livesley, W.J. (2013). The General Assessment of Personality Disorder (GAPD) as an Instrument for Assessing the Core Features of Personality Disorders. Clinical Psychology & Psychotherapy, 20, 544-557.
 15. Berghuis, H., Kamphuis, J.H., & Verheul., R. (2014). Specific Personality Traits and General Personality Dysfunction as Predictors of the Presence and Severity of Personality Disorders in a Clinical Sample. Journal of Personality Assessment, 96, 410-416.
 16. Berghuis, H., Lemaire, L., Ingenhoven, T.J.M., Rossi, G. & van der Heijden, P.T. (2021). De Nederlandstalige DSM-5 Persoonlijkheidsvragenlijst (PID-5-NL): psychometrische eigenschappen en toepassing in de klinische praktijk. Tijdschrift voor Psychiatrie, 63, 796-803.
 17. Berghuis, J.G. (2005). Profielinterpretatie van de Nederlandse verkorte MMPI (NVM). Tijdschrift voor Psychotherapie, 31, 3, 230-238.
 18. Berghuis, J.G. (2005). Referaat: Dialectische Gedragstherapie effectief bij patiënten met zeer ernstig zelfbeschadigend gedrag. Tijdschrift voor Psychiatrie, 47, 8, 557.
 19. Beek, W. van, Berghuis, H. Kerkhof, A., & Beekman, A. (2011). Time perspective, personality and psychopathology Zimbardo’s time perspective inventory in psychiatry. Time and Society, 20, 364-374
 20. Dijkman, I., Scholing, A., Koekkoek, B., & Berghuis, H. (2019). Persoonlijkheidsdisfunctioneren bij persoonlijkheidsstoornissen en bij persoonlijkheidsstoornissen met een ernstige psychiatrische aandoening. Tijdschrift Klinische Psychologie, 49, 310-326.
 21. Heijden, P. van der, Ingenhoven, T., Berghuis, H., & Rossi, G. (2014). DSM-5 Persoonlijkheidsvragenlijst [PID-5-NL]. Amsterdam: Boom.
 22. Hutsebaut, J., Berghuis, H., Kaasenbrood, A., de Saeger, H., & Ingenhoven, T. (2015). STiP 5.1. Semi-gestructureerd Interview voor Persoonlijkheidsfunctioneren DSM-5. Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen, Podium DSM-5. Utrecht: Trimbos.
 23. Ingenhoven, T., & Berghuis, H. (2019). The Inventory of Personality Organisation, Short Form. IPO-16-NL. Vragenlijst en Gebruikershandleiding.
 24. Ingenhoven, T., & Berghuis, H. (2019). Persoonlijkheidsstoornissen in de toekomstige ICD-11. PsyXpert, 3, 52-56.
 25. Ingenhoven, T., Berghuis, H., Thunissen, M., & de Saeger, H. (2011). De borderline persoonlijkheidsstoornis in de DSM-5. In: T. Ingenhoven, A. van Reekum, B. van Luyn, P.Luyten (Red.). Handboek Borderline persoonlijkheidsstoornis. Utrecht: De Tijdstroom.
 26. Ingenhoven, T., Berghuis, H., Colijn, S., & Van, R. (2018). Handboek persoonlijkheidsstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom.
 27. Ingenhoven, T., Hutsebaut, J., de Saeger, H., Kaasenbrood, A., & Berghuis, H. (2017). Alternatief DSM-5 model voor persoonlijkheidsstoornissen. In: E.H.M. Eurelings-Bontekoe, R. Verheul & W.M. Snellen. Handboek Persoonlijkheidspathologie. Houten: BSL.
 28. Ingenhoven, T., Poolen, F., & Berghuis, H. (2004). The Inventory of Personality Organisation (IPO). [Vertaling van: Clarkin, J.F., Foelsch, P.A., & Kernberg, O.F. : IPO 2001 version, revised 2002]. Amersfoort: Psychiatrisch Centrum Symforagroep.
 29. Koster, N., Berghuis, H., van Aken, M.A.G., Laceulle, O.M., & van de Heijden, P.T. (2023). Integrating shared and unique approaches in personality assessment: A case formulation of emma. Psychiatry Research Case Reports, 2, 100126.

 30. Morey, L.C., Berghuis, H., Bender, D.S., Verheul, R., Krueger, R.F., & Skodol, A.E. (2011).Toward a Model for Assessing Level of Personality Functioning in DSM-5, Part II: Empirical Articulation of a Core Dimension of Personality Pathology. Journal of Personality Assessment, 4, 347-353.
 31. Paap, M.C.S., Hummelen, B., Braeken, J., Arnevik, E. A., Walderhaug, E., Wilberg, T., Berghuis, H., Hutsebaut, J., & Pedersen., G. (2021). A mulit-center psychometric evaluation of the Severity Indices of Personality Problems 118 (SIPP-118): Do we really need all those facets? Quality of Life Research. 30, 567-575.
 32. Riel, L. van, Ingenhoven, T.J.M., van Dam, Q.D., Polak, M.G., Vollema, M.G., Willems, A.E., Berghuis, H., & van Megen, J.G.M. (2017). Borderline or Schizotypal? Differential Psychodynamic Assessment in Severe Personality Disorders. Journal of Psychiatric Practice, 23, 101-113.
 33. Rossi G. Debast I., Berghuis H., Ingenhoven T., van der Heijden P. & Morey L. (2017). LPFS-SR-NL; Nederlandstalige vertaling van de niveaus van persoonlijkheidsfunctioneren zelfrapportage schaal (Dutch translation of the Level ofPersonality Functioning Scale‐Self Report; LPFS‐SR van Morey, L.C.
 34. Segaar, J., Ingenhoven, T., Berghuis, H., Peen, J. & Dekker, J. (2024) Interrater Reliability of the Psychological Mindedness Assessment Procedure, Extended (Dutch) Version, in a Clinical Patient Population, Journal of Personality Assessment, 106, 174-180.
 35. Steen, A., Berghuis, H., & Braam, A. (2019). Lack of meaning, purpose and direction in life in personality disorder: A comparative quantitative approach using Livesley’s General Assessment of Personality Disorder. Personality and Mental Health, 13, 144-154.
 36. Steen, A., Braam, A., Berghuis, H., & Glas, G. (2023). Meaning in life in personality disorder: An empirical approach considering self-direction, self-transcendence and spiritual/religious worldviews. Journal of Sprirituality in Mental Health.
 37. Zwanepol, F., Berghuis, H., de Groot, E., & Luteijn, F. (2002). Vergelijkend onderzoek tussen WAIS-III en de verkorte GIT. De Psycholoog, 11, pp. 581 - 587.
 •