Han Berghuis

Supervisie, onderzoek en opleiding in persoonlijkheidsdiagnostiek

The General Assessment of Personality Disorder (GAPD)

De General Assessment of Personality Disorder (GAPD) is een zelfrapportage vragenlijst waarmee kerncomponenten van persoonlijkheidsdisfunctioneren kunnen worden gemeten.

De GAPD bestaat uit 83 items, met een Likert-schaal lopend van 'helemaal oneens', 'eens', 'neutraal', 'eens', tot 'helemaal eens'. De GAPD heeft twee hoofdschalen, te weten 'Disfunctioneren van het zelf' en 'Interpersoonlijk disfunctioneren'. Beide hoofdschalen worden verder opgedeeld in 19 verschillende subschalen. Er is op basis van alle items een totaalscore te berekenen waarmee het algemene persoonlijkheids(dis)functioneren kan worden uitgedrukt.

gallery/GAPD.83 items.DEF.Juli 2014..pdf

De GAPD is gebaseerd op het Adaptive failure model van Livesley (2003). De hoofdschalen van de GAPD zijn tevens in sterke mate gerelateerd aan de elementen Zelf- en Interpersoonlijk functioneren van het Alternatief DSM-5 model voor persoonlijkheidsstoornissen (APA, 2013).

De auteursrechten van de GAPD liggen bij W.J. Livesley (2006), de officiële en door de auteur geautoriseerde Nederlandse vertaling is van H. Berghuis.

Je vindt de Handleiding van de Nederlandse vertaling van de GAPD onder de downloads op deze site. In deze handleiding staan enkele achtergrond gegevens, schaalbetekenissen en normgegevens. Onder het tabblad /downloads vind je ook het artikel Berghuis e.a. GAPD CP&P 2012.pdf met het psychometrisch onderzoek naar de GAPD.

Gebruik maken van de GAPD kan. De vragenlijst, handleiding en normgegevens zijn vrij te verkrijgen via het tabblad downloads op deze site. Commerciële exploitatie van de vragenlijst of normgegevens is niet toegestaan.

[1] Copyright © 2006 W.J. Livesley, Department of Psychiatry, University of British Columbia. Copyright © 2007 H. Berghuis, ProPersona. 83-item versie juli 2014. Gebruik slechts met schriftelijke toestemming van de auteur. berghuishan@gmail.com