Han Berghuis

Supervisie, onderzoek en opleiding in persoonlijkheidsdiagnostiek

Supervisie


Wie in opleiding is tot GZ-psycholoog, Klinisch psycholoog of Psychotherapeut kan een reeks supervisiezittingen bij mij volgen op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling of psychodiagnostiek. Vanwege de grote toeloop raad ik opleidelingen aan ruim op tijd een planning met mij te maken - we kunnen vooruit plannen in je opleidingsplan.

Vanwege de inmiddels opgelopen lange wachttijd heb ik helaas voorlopig een aanmeldstop tot zomer 2024 ingesteld - ook wanneer je voor later in je opleiding een plekje zou willen reserveren. Vanaf augustus 2024 ga ik weer beginnen met de planning.

Ook geef ik supervisie aan collega's die hun psychodiagnostische kennis en vaardigheden willen opfrissen of updaten.

Mijn praktijk is in het midden van het land. Echter, indien dit efficienter is qua reisafstand kunnen sessies (ook buiten Coronatijden) plaatsvinden via Teams of Zoom (of een ander passend medium). De meeste supervisanten kiezen voor deze optie, en we hebben daar goede ervaringen mee.

Je kunt bij mij specifiek terecht voor supervisie over nieuwe diagnostische instrumenten die gerelateerd zijn aan het Alternatief DSM-5 model voor persoonlijkheidsstoornissen (DSM-5, deel-III; APA, 2013): de STiP-5.1, de GAPD, de PID-5. Ik ben als vertaler/auteur of co-auteur betrokken bij deze drie instrumenten. Daarnaast laat ik zien hoe andere instrumenten zich verhouden tot dit model.

Omdat het multi-comceptuele en multi-instrumentele perspectief in de diagnostiek mijn uitgangspunt is, geef ik ook supervisie op het gebied van persoonlijkheidsdiagnostiek en differentiaal diagnostiek in brede zin. Dat betreft zowel classificerend, descriptief, als structureel persoonlijkheidsonderzoek. Je leert als clinicus gewogen te kiezen tussen klinische diagnostiek, therapeutische diagnostiek en psychodiagnostiek, afhankelijk van de vraagstelling die jij in samenwerking met cliënt en aanvrager hebt geformuleerd. Ik geef geen supervisie over neuropsychologische onderzoeken.

Ik ben bekend met een brede range aan onderzoeksinstrumenten (o.a. MMPI-2, NEO-PI-R, DAPP-BQ, NPV, UCL, Dynamische Theoriegestuurde Profielanalyse (NVM/NKPV), SCID-5-P, Structureel Interview, TAT - interpretatie met SCORS-G). Mijn kennis en ervaring betreft overwegend de reguliere GGZ.

Op het moment geef ik de supervisies op maandagen, dinsdagen, en woensdagmiddag.

Tarief 2023. Sessies*: 1 supervisant €110 (45 min.), 2 supervisanten €180 (2x €90, 60 min.). Grotere groepen eventueel in overleg. Supervisie over je verslag wordt als sessietijd berekend.

*Omdat ik geregistreerd ben bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) is dit tarief vrijgesteld van BTW.