Han Berghuis

Supervisie, onderzoek en opleiding in persoonlijkheidsdiagnostiek

Onderzoeksprojecten

In het vervolg op mijn promotiestudie ben ik scientist-practitioner nog betrokken bij een aantal onderzoeksprojecten. Deze projecten staan overwegend in het teken van de ontwikkeling en validering van het Alternatief DSM-5 model voor persoonlijkheidsstoornissen en onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van meetinstrumenten in de context van dit model.

1. Promotie onderzoek A. Steen, psychiater GGZCentraal naar betekenis en betekenisverlening bij persoonlijkheidsstoornissen. Universiteit van Humanistiek, Utrecht. Promotor: A. Braam. Gebruik van o.a GAPD in dit onderzoek.

2. Onderzoek naar interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en validiteit van het SCORS-G (Stein & Slavin-Mulford, 2018) interpretatie systeem voor verbatims van de TAT. Een gezamenlijk project van het PDC/PsyQ Den Haag, Parnassia en het NPI, in de personen van Kristel Maas en Linda van Mil (PsyQ), Monique van de Winden (GIOS, Parnassia), Eric Versteeg (eigen praktijk), Theo Ingenhoven (eigen praktijk, voorheen NPI), Han Berghuis (NPI). Zie vertaling 'Appendix' en instructie van afname TAT onder 'downloads meetinstrumenten' op deze site.