Han Berghuis

Supervisie, onderzoek en opleiding in persoonlijkheidsdiagnostiek

Onderzoeksprojecten

In het vervolg op mijn promotiestudie ben ik scientist-practitioner nog betrokken bij een aantal onderzoeksprojecten. Deze projecten staan overwegend in het teken van de ontwikkeling en validering van het Alternatief DSM-5 model voor persoonlijkheidsstoornissen en onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van meetinstrumenten in de context van dit model.

1. Verzamelen van normgegevens voor de vragenlijst General Assessment of Personality Disorder (GAPD; Livesley, 2006; Berghuis, 2007). Deze normgegevens voor een patientengroep persoonlijkheidsstoornissen worden op dit moment verzameld bij het Centrum voor Psychotherapie van Pro Persona in Lunteren, en bij de Reinier van Arkelgroep. Normgegevens uit de 'normale' populatie zijn verzameld in een masterstudie van Ida Douma en Marit van Olst, en worden tot op heden verder aangevuld door gebruikers van de GAPD. De verzamelde data worden tevens gebruikt t.b.v. verder onderzoek naar psychometrische kwaliteiten van de GAPD en voor het schrijven van een definitieve Handleiding.

2. Onderzoek naar een verkorte versie van de GAPD. De GAPD-SF werd ontwikkeld door de onderzoeksgroep van dr. L.A. Clark in de U.S.A. Deze shortform bestaat uit 22 items, en wordt op dit moment bij het Centrum voor Psychotherapie afgenomen in het kader van de ROM. Onderzocht wordt de psychometrische kwaliteit van de GAPD-SF in de Nederlandse en Amerikaanse versie, en de gevoeligheid van dit instrument voor verandering.Het onderzoek vindt plaats i.s.m. prof. Clark en een van haar studenten (A. CoronaEspinosa).

3. Promotie onderzoek A. Steen, psychiater GGZCentraal naar betekenis en betekenisverlening bij persoonlijkheidsstoornissen. Universiteit van Humanistiek, Utrecht. Promotor: A. Braam. Gebruik van o.a GAPD in dit onderzoek.