Han Berghuis

Supervisie, onderzoek en opleiding in persoonlijkheidsdiagnostiek

Supervisie


Wie in opleiding is tot GZ-psycholoog, Klinisch psycholoog of Psychotherapeut kan een reeks supervisiezittingen bij mij volgen op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling of psychodiagnostiek.

Daarnaast geef ik supervisie aan collega's die hun psychodiagnostische kennis en vaardigheden willen opfrissen of updaten.

Mijn praktijk is in het midden van het land. Echter, indien dit efficienter is qua reisafstand kunnen sessies (ook buiten Coronatijden) plaatsvinden via Skype, Teams of Zoom.

Ik geef supervisie op het gebied van persoonlijkheidsdiagnostiek in brede zin. Dat betreft zowel classificerend, descriptief, als structureel persoonlijkheidsonderzoek. Uitgangspunt in mijn diagnostisch werken is het multi-conceptuele en multi-instrumentele perspectief. Ik ben bekend met een brede range aan onderzoeksinstrumenten (o.a. MMPI-2, NEO-PI-R, DAPP-BQ, NPV, UCL, Dynamische Theoriegestuurde Profielanalyse (NVM/NKPV), SCID-5-P, Structureel Interview, TAT). Mijn kennis en ervaring betreft overwegend de reguliere GGZ.

Je kunt bij mij specifiek terecht voor supervisie over nieuwe diagnostische instrumenten die gerelateerd zijn aan het Alternatief DSM-5 model voor persoonlijkheidsstoornissen (DSM-5, deel-III; APA, 2013): de STiP-5.1, de GAPD, de PID-5. Ik ben als vertaler/auteur of co-auteur betrokken bij deze drie instrumenten. Daarnaast laat ik zien hoe andere instrumenten zich verhouden tot dit model.

Uurtarief sessies*: 1 supervisant €120, 2 supervisanten €150, 3 supervisanten €180. Grotere groepen eventueel in overleg. Indien je ook supervisie wilt hebben over je verslag wordt voor indirecte tijd de helft van het uurtarief in rekening gebracht.

*Omdat ik geregistreerd ben bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) is dit tarief vrijgesteld van BTW.